(Dorrival Caymmi /Lisa Nilsson)

Låt oss kalla på vinden
Låt oss kalla på vinden

Vinden som fyller seglen
Seglen som vänder båten
Båten som fraktar människor
Människor som fångar fiskar
Fisk blir till pengar

Curimâ
Curimâ, ê
Curimâ lambaio…

Låt oss kalla på vinden
Vamos chamar o vento
Låt oss kalla på vinden
Vamos chamar o vento

Vento que dá na vela
Vela que vira o barco
Barco que leva a gente
Gente que leva o peixe
Peixe que dá dinheiro

Curimâ
Curimâ, ê
Curimâ lambaio…