(text: Lisa Nilsson, musik: Lisa Nilsson & Henrik Janson)

Sår på dina händer, sår i hans blick
vad har hänt här
Rummet är så stilla, tysta era läppar
vad har hänt här

Om väggarna kunde tala
jag ville inte veta ändå
vad som har hänt här
vad har hänt här

Sår i din själ, tiden har stannat
vad har hänt här
Märken i väggen, stolen är omkullvält
vad har hänt här

Om väggarna kunde tala
jag ville inte veta ändå
vad som har hänt här
vad har hänt här

Och mitt hjärta brister
ni älskade varandra så
och mina fötter tvekar
vill vända sig om och gå
vill inte se, inte se
det som har hänt här

du, du, du, du, duu…

Blicken är förändrad, ögonen är tomma
vad har hänt här
sår i era hjärtan, sår i alla rum