(text & musik: Staffan Hellstrand)

Mamma går i husen
barnen kvar i bilen
synar alla tecken
väggarna som glöder

Färger
låt allting vara
precis som alltid
aldrig som aldrig

Poliser ner från rymden
knackar hårt på rutan
Barn är kvar i bilen
kan nån ta hit en låssmed

Färger…

Hon och han i samma säng
frysta just i skymningen
Och nu blir allting blekt och fult
och mamma går aldrig bort sig igen

Somamrnatten tjuter
blåljusen är vackra
en biltjuv
går förbi
hjälper dom att öppna

Men röster
blir kvar i luften
stannar på vägen
kom aldrig fram

Färger
Låt allting vara
precis som alltid
aldrig som aldrig
aldrig